Projekti i programi

Savjetovalište za djecu, obitelj i mlade DOM

Svrha djelovanja Savjetovališta DOM je podrška u razvoju socijalnih vještina, odrastanju i sazrijevanju djece i mladih te osnaživanju roditelja u roditeljskoj ulozi i obiteljskim odnosima. Saznajte više…

Obitelj u jednom

Cilj projekta je senzibiliziranje lokalne zajednice o potrebi pružanja podrške jednoroditeljskim obiteljima te unapređenje kvalitete života istih. Saznajte više…

Zdravo!

Cilj projekta je efikasno djelovati u pravcu promocije bezalkoholnih navika i zdravih životnih stilova među mladima srednjoškolske dobi. Saznajte više…

Zajedno+

Projekt Zajedno+ je jedan od modela razvijanja socijalnih vještina kod djece osnovnoškolske dobi, s naglaskom na prevenciji nasilja i konstruktivnom rješavanju sukoba. Temeljno je ljudsko pravo živjeti u uvjetima sigurnosti i nenasilja, to je i jedno od prava djeteta pa podupiranje harmoničnog razvoja djece i mladih uključuje primjenu preventivnih i promotivnih aktivnosti na ovom području odgoja. Saznajte više…

SURAZVOJ Savjetovanje, uključivanje, rast i razvoj

Svrha projekta SURAZVOJ je unaprjeđenje kapaciteta za pružanje kvalitetnih socijalnih usluga korisnicima iz ranjivih skupina te za efikasan menadžment volontera i organizacijski razvoj. Saznajte više…

DIZALICA

Projekt Dizalica osmišljen je kao kombinacija edukativnog i psiho–socijalnog djelovanja namijenjenog mladima. Dvije skupine aktivnosti usmjerene su neposrednoj podršci institucionalnom obrazovanju, a druge dvije aktivnosti podržavaju osobni rast i razvoj mladih kroz individualno savjetovanje i/ili uključivanje u grupni program savjetovanja.