8.11.2020. - Socio-pedagoški program Jačalica u Savjetovalištu DOM

U novom godišnjem ciklusu rada Savjetovališta DOM u tijeku je ciklus pedagoških radionica za mlade prema socio-pedagoškom programu Jačalica. Sadržaji programa Jačalica uključuju aktivnosti usmjerene unaprjeđenju komunikacijskih vještina, boljeg poznavanja i upravljanja emocijama, jačanju pozitivne slike o sebi, osnaživanju motivacije za školska postignuća i razvoj osobnih potencijala.

Aktivnosti Savjetovališta DOM provode se i u 2020. godini uz financijsku potporu Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom Grada Zagreba.

Objavljeno .

20.10.2020. - Novi ciklus Glavna uloga pripada meni

Drugu godinu za redom CEDAR provodi projekt Glavna uloga pripada meni, koji ostvaruje preventivne ciljeve kroz poticanje svrsishodnog provođenja slobodnog vremena mladih te razvijanje njihovih kreativnih sposobnosti i vještina.

Ove godine se ciklus projektnih multimedijalnih radionica provodi u video-konferencijskom obliku, a namijenjen je korisnicima srednjoškolske dobi iz Grada Zagreba.

Aktivnosti se realiziraju uz financijsku podršku Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom Grada Zagreba.

Objavljeno .

30.09.2020. - Završetak trogodišnjeg projekta Institucionalne podrške

S krajem rujna 2020. završen je treći godišnji ciklus, a time i cjelokupni projekt trogodišnje Institucionalne podrške. Kroz tri godine, uz financijsku podršku Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva, omogućen je kontinuitet djelovanja CEDRA te unaprijeđeni organizacijski i materijalno-tehnički resursi.

Institucionalna podrška je osnažila unutarnje kapacitete, učvrstila i unaprijedila obrasce i protokole rada te pomogla u prepoznavanju i definiranju smjera daljeg djelovanja u razdoblju pred nama. 

Objavljeno .

30.08.2020. - Novi ciklus programa Zdravo!

U tijeku su pripreme za novi ciklus provedbe aktivnosti programa Zdravo!, koji započinje koordinacijskim aktivnostima u mreži suradničkih škola s početkom nove školske godine. Ove godine se, zbog epidemioloških razloga, aktivnosti neće provoditi metodologijom vršnjačke edukacije, ali je sadržaj pedagoških radionica ostao isti, usmjeren promociji zdravog životnog stila kod mladih srednjoškolske dobi.

Objavljeno .

2.07.2020. - Individualna podrška u učenju

Završen je godišnji ciklus individualne podrške u učenju, koja se ostvaruje za pojedine korisnike Savjetovališta DOM. U prvom dijelu godine realizirala se u neposrednom obliku, a u uvjetima učenja na daljinu videokonferencijskim putem. Individualna podrška u učenju ostvaruje se volonterskim doprinosom suradnika CEDRA.

Objavljeno .

8.06.2020. - Volonterske knjižice za vršnjačke edukatore

Na kraju svakog godišnjeg ciklusa programa Zdravo!, za vršnjačke edukatore koji su ujedno i školski volonteri, CEDAR osigurava volonterske knjižice. Kroz program Zdravo! na taj se način pridonosi i razvijanju školskog volontiranja u suradničkim školama.

Ove godine je podjelu volonterskih knjižica edukatorima suradničkih srednjih škola omogućio Volonterski centar Zagreb, na čemu srdačno zahvaljujemo.

Objavljeno .

10.05.2020. - Erasmus+ partnerstvo

CEDAR je jedan od partnera mrežne organizacije International Youth Health Organisation, u prijavljivanju projekta Zdravstvena pismenost mladih u kontekstu KNB / Youth Health Literacy in the context of NCDs na natječaj u okviru Erasmus+ programa.

Cilj projekta je pridonijeti zdravstvenoj pismenosti mladih u područjima/temama ovisnosti (alkohol, duhan i kanabis), prehrane i rekreacije te mentalnog zdravlja mladih.

Objavljeno .

25.04.2020. - Važno je imati: podršku – naše priče

U udvostručenom izazovu sprečavanja širenja pandemije novog korona virusa te posljedica jakog potresa koji je pogodio Zagreb, Razvojni ured Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva, želeći ukazati na važnost djelovanja organizacija civilnoga društva u ovoj situaciji, pokrenuo je inicijativu pod nazivom ‘Važno je imati: podršku – naše priče!’. Prikupljene informacije i priče objavljuju se na mrežnoj stranici Nacionalne zaklade i portalima: civilnodrustvo.hr i zadobrobit.hr, s ciljem upoznavanja javnosti o doprinosu i aktivnostima organizacija civilnoga društva u svojoj zajednici. CEDAR se pridružio inicijativi pričom pod nazivom „Jučer, danas i sutra“.

Objavljeno .

22.03.2020. - Digitalne radionice Zdravo!

U uvjetima nastave na daljinu, primjenom različitih obrazovnih platformi i digitalnih sadržaja, prilagođen je i oblik preventivnih radionica u program Zdravo! Šest programskih pedagoških radionica oblikovano je digitalno te se kao takve mogu koristiti individualno ili u radu sa skupinama srednjoškolaca u virtualnim učionicama suradničkih srednjih škola.

Objavljeno .

8.02.2020. - Savjetodavni rad u Savjetovalištu DOM

U Savjetovalištu DOM nastavlja se kontinuirani savjetodavni rad za korisnike upućene u savjetodavni rad kroz suradnju s Centrom socijalne skrbi te samoinicijativno uključene korisnike s prepoznatom potrebom savjetodavne podrške.

Savjetodavni rad realizira se za pojedinačne korisnike, partnere, roditelje te u grupnom obliku za mlade srednjoškolske dobi.

Objavljeno .