Zdravo!

Zdravo!

Cilj je projekta Zdravo! efikasno djelovati u pravcu promocije bezalkoholnih navika i zdravih životnih stilova među mladima srednjoškolske dobi.

Razlozi za provedbu ovog projekta temeljeni su na rezultatima istraživanjama, kao i spoznajama iz svakodnevnog života o eksperimentiranju mladih s alkoholom, što ukazuju na važnost preventivnog rada na ovom području. Provedba projekta je započela u školskoj godini 2012./2013., a nastavlja se i u sljedećim radnim godinama, uz nadogradnju s novim sadržajima.

Projektne aktivnosti u obliku pedagoških i kreativnih radionica provode se tijekom godine s učenicima prvog, drugog i trećeg razreda srednje škole. Metodologija rada temelji se na principima vršnjačke edukacije, čime se promovira i volonterstvo među mladima.

Radovi nastali tijekom kreativnih radionica, krajem godišnjeg ciklusa radionica izlažu se na školskim izložbama odnosno na zajedničkoj županijskoj izložbi i završnoj manifestaciji.

Projekt također obuhvaća aktivnosti s roditeljima te promotivno djelovanje u lokalnoj i široj zajednici.

Posjetite web stranicu projekta: