Logo-zajedno2

Zajedno+

Projekt Zajedno+ je jedan od modela razvijanja socijalnih vještina kod djece osnovnoškolske dobi, s naglaskom na prevenciji nasilja i konstruktivnom rješavanju sukoba.

Temeljno je ljudsko pravo živjeti u uvjetima sigurnosti i nenasilja, to je i jedno od prava djeteta pa podupiranje harmoničnog razvoja djece i mladih uključuje primjenu preventivnih i promotivnih aktivnosti na ovom području odgoja.

Pored stjecanja i proširivanja znanja te izgrađivanja stavova o nužnosti izbora nenasilnih oblika ponašanja u svakodnevnim socijalnim interakcijama, projektnim aktivnostima kod djece želimo razvijati osjećaj vlastite vrijednosti i uvažavanja drugih ljudi te stjecanje znanja i vještina pozitivne komunikacije, razvijanje sposobnosti slušanja drugih ljudi, empatije, izražavanja vlastitih osjećaja i mišljenja, samokontrole, sposobnosti da se nađu različita rješenja u konfliktnim situacijama i drugo.

Projekt čini ciklus radionica za učenike 7. i 8. razreda, koje se provode tijekom školske godine. Međusobno povezane komunikacijske aktivnosti i aktivnosti rada s tijelom, usmjerene su pojedinim temama kao što su Grupna pravila; Govor prihvaćanja; Osjećaji; Ljutnja; Sukob i njegovi izvori; Miroljubivo rješavanje sukoba; Prijateljstvo; Kako prepoznati nasilje; Zaustavimo nasilje; Sličnosti i različitost i druge. Pored toga, planirane su i kreativne, dramske i likovne radionice, s ciljem angažiranja emocionalnih, doživljajnih i izražajnih komponenti osobnosti djeteta, Te su radionice sadržajno povezane s komunikacijskim radionicama i radionicama rada s tijelom, zajedno čine programsku cjelinu.

Najuspješniji radovi nastali u likovnim radionicama uključuju se u postav zajedničke izložbe koju  CEDAR organizira na kraju godišnjeg ciklusa radionica.

Uz aktivnosti za učenike, projekt uključuje i radionice s roditeljima, čiji je sadržaj usklađen s temama radionica za djecu (važnost razvoja socijalnih vještina, konstruktivno rješavanje sukoba, odgoj za nenasilje).

Sa svrhom promocije projekta te vrijednosti nenasilja i suradnje, izrađuju se promotivni materijali,  namijenjeni djeci, partnerskim školama te ostalim dionicima s kojima surađujemo na prevenciji nasilja kod djece i mladih.

Projekt se realizira u partnerstvu s osnovnim školama čiji su učenici uključeni u projektne aktivnosti. 

Zajedno+ u školskoj godini 2013./2014.

Projekt Zajedno+ je u školskoj godini 2013./2014. realiziran u partnerstvu s Centrom za kreativni socijalni rad te tri osnovne škole u Zagrebu u kojima su primijenjena projektne aktivnosti: Osnovnom školom Marije Jurić Zagorke, Osnovnom školom Luka i Osnovnom školom Sesvete.

Projektne aktivnosti su provedene s četiri skupine učenika (tri skupine učenika sedmog razreda i jednom skupinom šestog razreda),  ukupno je u njima sudjelovalo 81 učenika i učenica te njihovi roditelji.  S učenicima je realiziran ciklus od devet radionica u području razvoja socijalnih vještina, s naglaskom na usvajanju vještina konstruktivnog rješavanja sukoba. Aktivnosti su realizirane u obliku komunikacijskih radionica i radionica rada s tijelom, a sa svakom skupinom učenika je provedena i po jedna dramska i jedna likovna radionica. Na priloženim fotografijama nalaze se neki od materijala s radionica.

S roditeljima učenika su realizirane dvije radionice, jedna na početku i jedna na kraju projektnog ciklusa. Putem izložbe likovnih radova u Knjižnici Sesvete i lokalna je zajednica informirana o projektu i njegovim rezultatima.

Temeljem najuspješnijih radova učenika nastalih na likovnim radionicama izrađeni su predlošci promotivnih materijala te su tiskane četiri vrste naljepnica, tri bedža i dva promotivna plakata.

Provedbu projekta je financijskom podrškom omogućilo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske.

Zajedno+ u školskoj godini 2015./2016. i dalje

Radionice s korisnicima u projektu Zajedno+ od školske godine 2015./2016. primjenjuju se metodologijom vršnjačke edukacije te uz uključivanje studenata-volontera. Projektne aktivnosti provode se u suradnji s istim i novim suradničkim školama u Zagrebu.