Savjetovalište DOM: programi

1. Savjetovanje

Savjetovanje (socioterapija) je usmjereno stavovima i ponašanju osobe koji utječu na uspješnost rješavanja svakodnevnih životnih situacija. Ciljevi savjetovanja su u području osobnog razvoja, prevencije, očuvanja mentalnog zdravlja. Kroz savjetodavnu podršku, potiče se proces učenja zasnovanog na uvidu, čime korisnik poboljšava sposobnost upravljanja sobom, spremnost na samopomoć i kvalitetu djelovanja.

U Savjetovalištu Dom provodimo:

  • individualni savjetodavni rad s djecom i mladima starije osnovnoškolske i srednjoškolske dobi
  • savjetodavni rad s roditeljima / obiteljima

Savjetodavni susreti održavaju se dinamikom koju savjetodavac preporučuje i dogovara s korisnikom (dva ili četiri puta mjesečno), tijekom određenog vremenskog razdoblja.

2. Grupni socio-pedagoški rad

Grupni rad omogućuje usvajanje novih znanja, vještina i obrazaca ponašanja, razmjenu iskustava, pružanje i dobivanje podrške. Svaka radionica sastoji se od niza aktivnosti usmjerenih cjelovitom razvoju, kroz djelovanje na sve komponente osobnosti.

Tijekom godine realiziramo sljedeće programe grupnog sociopedagoškog rada za djecu i mlade, koji se realiziraju u ciklusima od 12 radionica:

  • Dizalica (moj identitet, odnos s drugima i komunikacijske vještine)
  • Slagalica (suradnja, nenasilje i konstruktivno rješavanje sukoba)
  • Jačalica (zdrave navike i život bez ovisnosti).

Uz rad s djecom i mladima, značajnim smatramo i mogućnost uključivanja roditelja u grupni oblik rada. Za roditelje organiziramo program:

  • Roditeljski krug (jačanje roditeljskih kompetencija, zajedništva i komunikacije u obitelji), u ciklusu od 10 radionica.

Grupni susreti održavaju se u trajanju dva sata, dinamikom dva puta mjesečno.