Potpora i suradnja

CEDAR je u svom radu usmjeren suradnji s osnovnim i srednjim školama, centrima socijalne skrbi, zdravstvenim ustanovama, stručnim i znanstvenim institucijama, ustanovama u području kulture, tijelima lokalne uprave i samouprave u gradovima i županijama u kojima provodimo projektne aktivnosti, nadležnim ministarstvima i vladinim uredima, individualnim stručnjacima te drugim udrugama sa srodnom djelatnošću i svrhom djelovanja.

DONATORI

Srdačno zahvaljujemo donatorima koji su podržali provedbu naših projekata i programa:

Grad Zagreb, Gradski ured za obrazovanje, kulturu i šport

Grad Zagreb, Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom

Grad Zagreb, Gradski ured za zdravstvo

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti Republike Hrvatske

Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi Republike Hrvatske

Ministarstvo zdravlja Republike Hrvatske

Ministarstvo socijalne politike i mladih Republike Hrvatske

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva