28.02.2021. - Završetak programa Zdravo!

Nakon devet godina provedbe, u prosincu 2020. završio je Program promocije zdravih navika među mladima srednjoškolske dobi Zdravo! Metodologijom vršnjačke edukacije, u suradnji sa suradničkim srednjim školama u Gradu Zagrebu, Krapinsko-zagorskoj i Varaždinskoj županiji, realizirani su višegodišnji ciklusi preventivnih radionica s učenicima prvog, drugog i trećeg razreda srednje škole.

Nakon kompletiranja programa, izrađena je programska evaluacija te uručene zahvalnice školskim koordinatorima.

Objavljeno .

10.01.2021. - Video uratci sudionika projekta Glavna uloga pripada meni

U projektu Glavna uloga pripada meni kojeg je CEDAR provodio tijekom 2020., mladi korisnici srednjoškolske dobi izradili su kratke filmove, u kojima su, tematizirajući svoju svakodnevicu, iznosili svoje dojmove, ideje i kreativnost. Filmovi su prikazani na zajedničkom susretu sudionika na kraju ciklusa radionica.

Projekt Glavna uloga pripada meni je u 2020. godini ostvario financijsku potporu putem Javnog natječaja za financiranje programa i projekata udruga iz područja prevencije neprihvatljivog ponašanja djece i mladeži iz proračuna Grada Zagreba za 2020. godinu.

Objavljeno .

8.11.2020. - Socio-pedagoški program Jačalica u Savjetovalištu DOM

U novom godišnjem ciklusu rada Savjetovališta DOM u tijeku je ciklus pedagoških radionica za mlade prema socio-pedagoškom programu Jačalica. Sadržaji programa Jačalica uključuju aktivnosti usmjerene unaprjeđenju komunikacijskih vještina, boljeg poznavanja i upravljanja emocijama, jačanju pozitivne slike o sebi, osnaživanju motivacije za školska postignuća i razvoj osobnih potencijala.

Aktivnosti Savjetovališta DOM provode se i u 2020. godini uz financijsku potporu Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom Grada Zagreba.

Objavljeno .

20.10.2020. - Novi ciklus Glavna uloga pripada meni

Drugu godinu za redom CEDAR provodi projekt Glavna uloga pripada meni, koji ostvaruje preventivne ciljeve kroz poticanje svrsishodnog provođenja slobodnog vremena mladih te razvijanje njihovih kreativnih sposobnosti i vještina.

Ove godine se ciklus projektnih multimedijalnih radionica provodi u video-konferencijskom obliku, a namijenjen je korisnicima srednjoškolske dobi iz Grada Zagreba.

Aktivnosti se realiziraju uz financijsku podršku Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom Grada Zagreba.

Objavljeno .

30.09.2020. - Završetak trogodišnjeg projekta Institucionalne podrške

S krajem rujna 2020. završen je treći godišnji ciklus, a time i cjelokupni projekt trogodišnje Institucionalne podrške. Kroz tri godine, uz financijsku podršku Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva, omogućen je kontinuitet djelovanja CEDRA te unaprijeđeni organizacijski i materijalno-tehnički resursi.

Institucionalna podrška je osnažila unutarnje kapacitete, učvrstila i unaprijedila obrasce i protokole rada te pomogla u prepoznavanju i definiranju smjera daljeg djelovanja u razdoblju pred nama. 

Objavljeno .

30.08.2020. - Novi ciklus programa Zdravo!

U tijeku su pripreme za novi ciklus provedbe aktivnosti programa Zdravo!, koji započinje koordinacijskim aktivnostima u mreži suradničkih škola s početkom nove školske godine. Ove godine se, zbog epidemioloških razloga, aktivnosti neće provoditi metodologijom vršnjačke edukacije, ali je sadržaj pedagoških radionica ostao isti, usmjeren promociji zdravog životnog stila kod mladih srednjoškolske dobi.

Objavljeno .

2.07.2020. - Individualna podrška u učenju

Završen je godišnji ciklus individualne podrške u učenju, koja se ostvaruje za pojedine korisnike Savjetovališta DOM. U prvom dijelu godine realizirala se u neposrednom obliku, a u uvjetima učenja na daljinu videokonferencijskim putem. Individualna podrška u učenju ostvaruje se volonterskim doprinosom suradnika CEDRA.

Objavljeno .

8.06.2020. - Volonterske knjižice za vršnjačke edukatore

Na kraju svakog godišnjeg ciklusa programa Zdravo!, za vršnjačke edukatore koji su ujedno i školski volonteri, CEDAR osigurava volonterske knjižice. Kroz program Zdravo! na taj se način pridonosi i razvijanju školskog volontiranja u suradničkim školama.

Ove godine je podjelu volonterskih knjižica edukatorima suradničkih srednjih škola omogućio Volonterski centar Zagreb, na čemu srdačno zahvaljujemo.

Objavljeno .

10.05.2020. - Erasmus+ partnerstvo

CEDAR je jedan od partnera mrežne organizacije International Youth Health Organisation, u prijavljivanju projekta Zdravstvena pismenost mladih u kontekstu KNB / Youth Health Literacy in the context of NCDs na natječaj u okviru Erasmus+ programa.

Cilj projekta je pridonijeti zdravstvenoj pismenosti mladih u područjima/temama ovisnosti (alkohol, duhan i kanabis), prehrane i rekreacije te mentalnog zdravlja mladih.

Objavljeno .

25.04.2020. - Važno je imati: podršku – naše priče

U udvostručenom izazovu sprečavanja širenja pandemije novog korona virusa te posljedica jakog potresa koji je pogodio Zagreb, Razvojni ured Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva, želeći ukazati na važnost djelovanja organizacija civilnoga društva u ovoj situaciji, pokrenuo je inicijativu pod nazivom ‘Važno je imati: podršku – naše priče!’. Prikupljene informacije i priče objavljuju se na mrežnoj stranici Nacionalne zaklade i portalima: civilnodrustvo.hr i zadobrobit.hr, s ciljem upoznavanja javnosti o doprinosu i aktivnostima organizacija civilnoga društva u svojoj zajednici. CEDAR se pridružio inicijativi pričom pod nazivom „Jučer, danas i sutra“.

Objavljeno .