Obitelj u jednom

Obitelj u jednom

Cilj je projekta senzibiliziranje lokalne zajednice o potrebi pružanja podrške jednoroditeljskim obiteljima te unapređenje kvalitete života istih.

Projekt Obitelj u jednom temelji se na suvremenim, humanističkim načelima rada s roditeljima djece srednjoškolske populacije, a prvi je put proveden tijekom 2011. godine za korisnike s područja Krapinsko – zagorske županije. Cilj je projekta senzibiliziranje lokalne zajednice o potrebi pružanja podrške jednoroditeljskim obiteljima te unapređenje kvalitete života istih. Naglasak je stavljen na pružanje podrške jednoroditeljskim obiteljima, a aktivnosti su organizirane u tri modula. Pedagoško-psihološke i sociološke radionice, tribina za roditelje, individualno savjetovanje imaju za zadaću osnažiti i educirati, a kreativne radionice poticati rast i razvoj osobe, međusobno druženje te stvaranje poticajnog ozračja roditelja i djece. Suportivne aktivnosti imaju za cilj bolju afirmaciju i prihvaćenost jednoroditeljskih obitelji u lokalnoj zajednici te veću uključenost tih roditelja u život i rad djece u školi i okruženju.

Projekt je realiziran u suradnji s dvije srednje škole u Zaboku, uz uključivanje i drugih institucija koje djeluju u zajednici.