O nama

ljepota raznolikosti

Centar za edukaciju, savjetovanje i osobni razvoj CEDAR osnovan je u svibnju 2010. godine. Svrha našeg djelovanja je savjetovanje, edukacija i osnaživanje pojedinaca, obitelji i grupa s ciljem osobnog razvoja, poboljšanja kvalitete života te aktivnog i odgovornog odnosa prema sebi i svom okružju.

CEDAR je provedbom svojih aktivnosti usmjeren ostvarivanju ciljeva kao što su prevencija nasilja među djecom i mladima i afirmacija vrijednosti nenasilja i tolerancije; edukacija o pravima djeteta i ljudskim pravima; promocija cjelovitog pristupa zdravlju i djelovanje u pravcu prevencije ovisnosti; promocija ekoloških vrijednosti.

U ostvarivanju ciljeva, CEDAR se rukovodi općim načelima humanosti, tolerancije, solidarnosti i nenasilja.

Naše djelatnosti obuhvaćaju savjetodavni rad, edukaciju, pružanje psiho-socijalne podrške, provedbu kreativnih i umjetničkih aktivnosti, izdavanje tiskovina, informativno djelovanje.

CEDAR djeluje na području Republike Hrvatske.

Organizacija Udruge

Članstvo u CEDRU je individualno. Članovi su polaznici i diplomanti edukacije iz Integrativnog gestalt savjetovanja, kao i stručnjaci iz humanističkog i društvenog područja.

Najviše tijelo upravljanja je Skupština koju čine svi članovi CEDRA. Izvršno tijelo je Upravni odbor s troje članova.

CEDAR zastupa i predstavlja Predsjednik/ca, koji/a obavlja izvršne funkcije i druge poslove. Uz Predsjednika/cu, CEDAR ima i Dopredsjednika/cu.