Savjetovalište za djecu, obitelj i mlade DOM u 2022.

U 2022. nastavljamo s kontinuiranom provedbom savjetodavnih/socioterapijskih aktivnosti za korisnike u Savjetovalištu za djecu, obitelji i mlade DOM. Sve individualne i grupne socioterapijske aktivnosti za korisnike su besplatne, a realiziraju ih educirani gestalt socioterapeuti.

Objavljeno .