Mjesečni arhivi: studeni 2020.

8.11.2020. - Socio-pedagoški program Jačalica u Savjetovalištu DOM

U novom godišnjem ciklusu rada Savjetovališta DOM u tijeku je ciklus pedagoških radionica za mlade prema socio-pedagoškom programu Jačalica. Sadržaji programa Jačalica uključuju aktivnosti usmjerene unaprjeđenju komunikacijskih vještina, boljeg poznavanja i upravljanja emocijama, jačanju pozitivne slike o sebi, osnaživanju motivacije za školska postignuća i razvoj osobnih potencijala.

Aktivnosti Savjetovališta DOM provode se i u 2020. godini uz financijsku potporu Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom Grada Zagreba.

Objavljeno .