Mjesečni arhivi: svibanj 2020.

10.05.2020. - Erasmus+ partnerstvo

CEDAR je jedan od partnera mrežne organizacije International Youth Health Organisation, u prijavljivanju projekta Zdravstvena pismenost mladih u kontekstu KNB / Youth Health Literacy in the context of NCDs na natječaj u okviru Erasmus+ programa.

Cilj projekta je pridonijeti zdravstvenoj pismenosti mladih u područjima/temama ovisnosti (alkohol, duhan i kanabis), prehrane i rekreacije te mentalnog zdravlja mladih.

Objavljeno .