Mjesečni arhivi: ožujak 2020.

22.03.2020. - Digitalne radionice Zdravo!

U uvjetima nastave na daljinu, primjenom različitih obrazovnih platformi i digitalnih sadržaja, prilagođen je i oblik preventivnih radionica u program Zdravo! Šest programskih pedagoških radionica oblikovano je digitalno te se kao takve mogu koristiti individualno ili u radu sa skupinama srednjoškolaca u virtualnim učionicama suradničkih srednjih škola.

Objavljeno .