Mjesečni arhivi: srpanj 2019.

10.07.2019. - Potpisivanje Rezolucije o pristupanju ECAD-u

Predstavnica CEDRA bila je nazočna svečanom potpisivanju Rezolucije o pristupanju Europskoj mreži  gradova bez droga, koje je održano 9. srpnja 2019. godine u Zagrebu. Europska mreža gradova bez droga broji ukupno 265 gradova Europe, a potpisivanjem Rezolucije o pristupanju i Grad Zagreb je postao dio te Europske mreže. Time se Grad Zagreb obvezao odbaciti sve zahtjeve za legalizacijom droga, sustavno promicati programe prevencije protiv droga, raditi na liječenju i savjetovanju ovisnika o drogama te raditi na suzbijanju bilo kakve zloupotrebe droga.
Europska mreža gradova bez droga – ECAD osnovana je 1994. na inicijativu grada Stockholma te predstavlja vodeću europsku mrežu organizacija gradova koji promiču Europu bez droga i predstavljaju milijune europskih građana. ECAD okuplja gradove iz 30 europskih zemalja i podržava postojeće konvencije Ujedinjenih naroda o drogama koje se protive legalizaciji i potiču jačanje nacionalne i međunarodne suradnje u borbi protiv droge.

Objavljeno .