Mjesečni arhivi: lipanj 2018.

9.06.2018. - Socio-pedagoški program Slagalica

U Savjetovalištu DOM u tijeku je, uz individualni savjetodavni rad, ciklus grupnog rada prema socio-pedagoškom programu Slagalica. Ovaj program namijenjen je mladim korisnicima u dobi do 25 godina, a usmjeren usvajanju vještina pozitivne komunikacije, tehnika miroljubivog rješavanja sukoba i obrazaca prikladnog djelovanja u socijalnim situacijama, promociji tolerancije i suradnje. Susreti se održavaju u malim skupinama, dinamikom dva puta mjesečno po dva sata.

Aktivnosti Savjetovališta DOM provode se uz potporu Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom Grada Zagreba.

Objavljeno .