Mjesečni arhivi: veljača 2018.

5.02.2018. - Volonterska podrška u učenju u CEDRU

U 2018. godini nastavljamo  s provedbom projekta aktivnog učenja Dizalica, u okviru kojeg je u uredu CEDRA mladim korisnicima dostupna volonterska pomoć u učenju. Podrška u učenju usmjerena je prevenciji školskog neuspjeha kroz instruktivni rad.

Prije uključivanja u neposredni rad s mladima, volonteri CEDRA prolaze kratku edukaciju o radu s mladima i volonterstvu.

Objavljeno .