Sve najbolje!

Svim korisnicima naših programa, dragim suradnicima, volonterima, partnerskim organizacijama, donatorima koji omogućuju naše djelovanje, članovima CEDRA, pojedincima i institucijama koje podržavaju naš rad… želimo radosne blagdane i svako dobro u 2018.!

Objavljeno .