Radionice o aktivnom učenju Dizalica

Dana 24., 27. i 30.11.2017. održali smo u suradnji sa Zdravstvenim učilištem u Zagrebu tri radionice na temu aktivnog učenja. Nakon prezentacije metoda aktivnog učenja, učenici/e su imali priliku podijeliti svoja iskustva i stavove o ovoj temi te izvježbati metodu učenja pomoću kartica na školskom gradivu. Učenici/e su radionice procijenili zabavnima i korisnima, a najviše im se svidjelo učenje pomoću kartica i savjeti kako ne odgađati učenje.

U prosincu će se rad nastaviti kroz malu grupu za pomoć u učenju, u okviru koje učenici/e dobivaju dodatnu podršku u svladavanju školskog gradiva.

Radionice se provode kao aktivnosti u projektu Dizalica, uz financijsku podršku Gradskog ureda za obrazovanje Grada Zagreba.

Objavljeno .