Mjesečni arhivi: siječanj 2017.

10.01.2017. - Volonteri u CEDRU

CEDAR i dalje razvija volonterski angažman stručnjaka i studenata koji su uključeni u provedbu nekoliko projekata: Savjetovalište DOM, Zajedno+, Zdravo!, Dizalica. Početkom siječnja organiziran je sastanak skupine volontera u obliku fokus grupe, s ciljem evaluacije rada u 2016. te predlaganja smjernica za uključivanje novih volontera u 2017.

Objavljeno .