Treći edukacijski modul

sijecanj2016U suradničkim srednjim školama održava se Treći edukacijski modul za vršnjačke edukatore u projektu Zdravo!, sa sadržajem pripreme za  drugi dio pedagoških radionica s učenicima.

Objavljeno .