Udruga CEDAR sudjelovala na konferenciji „Mobilnost, informiranje i savjetovanje mladih“

17.04.2013. na Europski dan informiranja mladih u Hrvatskom Saboru održala se Konferencija ‘Mobilnost,informiranje i savjetovanje i mladih’ na kojoj je sudjelovala i udruga CEDAR kao predstavnik organizacije koja radi s mladima.
Na Konferenciji se u svrhu definiranja zajedničkih zaključaka i preporuka u području Mobilnosti, informiranja i savjetovanja mladih proveo dijalog između 80 sudionika (60 predstavnika mladih i 20 osoba koje rade s mladima i donositelja odluka), s ciljem kvalitetnog doprinosa izradi poglavlja o Mobilnosti, informiranju i savjetovanju mladih u okviru nadolazećeg Nacionalnog programa za mlade.
Kako je CEDAR u svom djelovanju dosta usmjeren na mlade posebno u području savjetovanja tako je i to bio jedan od glavnih razloga sudjelovanja na ovoj konferenciji u cilju angažiranja oko davanja sugestija i prijedloga vezanih upravo za to područje.
Konferencija se inače održala u sklopu projekta ‘Mobilnost, informiranje i savjetovanje i mladih’ kojeg provodi Zajednica ICM u Hrvatskoj

Objavljeno .